شهر کلن در کشور آلمان

شهر کلن از جمله شهر های ایالت نورد راین وستفالن است که حدود دو هزار سال پیش به‌ دست رومیان ساخته شد. کلیسای جامع کلن که دومین کلیسای عظیم دنیا می باشد. کلیساهای دوره رومانیک، محوطه ‌های باستان ‌شناسی و بخش قدیمی شهر از مشخصه‌ های این شهر هستند. کارناول کلن یکی از بزرگ‌ ترین کارناوال‌ های کشور آلمان است که در ماه فوریه برگزار می ‌شود.