-->

حقوق انرژی

پروژه های زیرساخت

مهندسی نیروگاه و ماشین آلات

حقوق انرژی

تاکید ما در حوزه قانون انرژی بر روی انرژی های تجدیدپذیر است. ما در فازهای برنامه ریزی و عقد قرارداد و همچنین ساخت متعاقب نیروگاه ها و تاسیسات برق شامل زیرساخت های مربوطه از موکلین و پیمانکاران پشتیبانی می کنیم. علاوه بر ارزیابی و مذاکره در مورد هر گونه قرارداد پروژه (قراردادهای مهندسی، قراردادهای تامین، قراردادهای نصب، قراردادهای نگهداری چه به عنوان یک قرارداد مجزا یا به عنوان پروژه EPC/کامل (آماده به کار)) و ارزیابی ریسک های حقوقی، ما در مورد هر گونه موضوع قانون شرکتی، M&A یا تامین مالی پروژه با مشاوره حقوقی خود به شما کمک می کنیم.

در حوزه فناوری های

 • انرژی بادی (ساحلی/فراساحلی)
 • انرژی خورشیدی
 • برق آبی
 • زیست توده
 • ژئوترمیک یا زمین گرمایی

ما آماده ایم در حوزه های زیر به شما مشاوره بدهیم:

 • توسعه پروژه/قراردادهای پروژه
 • قانون و مقررات مدیریت انرژی (EnWG)
 • قانون زیست محیط انرژی (EEG/KWKG)
 • قانون قرارداد انرژی
 • قراردادهای تامین الکتریسیته (PPA)
 • بازاریابی مستقیم
 • مقاطعه کاری
 • شبکه هوشمند/اندازه گیری هوشمند
 • قانون املاک
 • تامین مالی (شامل تامین مالی پروژه)
 • قانون شرکتی/M&A (شامل ارزیابی صلاحیت)
 • حکمیت و مدیریت دعوی قضایی
 • قانون مالیاتی

پروژه های زیرساخت

ما بویژه روی پروژه ها در حوزه زیرساخت های حمل و نقل، بویژه در فرودگاه ها و بنادر، تمرکز می کنیم. تخصص ما شامل کمک در فاز برنامه ریزی و اعطاء قرارداد و همچنین اجرا از طریق قراردادهای پروژه در حوزه مدل های عملیاتی متنوع، شامل M&A و تامین مالی پروژه، می شود. بویژه در خصوص برنامه ریزی، ساخت و بهره برداری از:

 • فرودگاه ها
 • بنادر
 • تونل ها / مسیرهای حمل و نقل
 • سایر زیرساخت های حمل و نقل

ما آماده ایم تا در حوزه های زیر به شما مشاوره ارائه کنیم.:

 • مدل های عملیاتی (PPP) – BOT/BOO)
 • قراردادهای امتیاز
 • قراردادهای مدیریت کارخانه (نیروگاه)
 • قرارداد تامین سوخت
 • قراردادهای پروژه متفرقه
 • قانون املاک
 • تامین مالی (شامل تامین مالی پروژه)
 • قانون شرکتی/M&A (شامل ارزیابی صلاحیت)
 • حکمیت و مدیریت دعوی قضایی
 • قانون مالیاتی

مهندسی نیروگاه و ماشین آلات

مهندسی نیروگاه و ماشین آلات در حوزه پروژه های انرژی و زیرساخت نقش مهمی را در خدماتی ایفا می کنند که ما ارائه می کنیم. ما آماده ایم در هر قرارداد مهندسی، تامین و نصب مربوطه (چه در قرارداد جداگانه یا در قراردادهای EPC/کامل) و قراردادهای نگهداری مربوطه (O&M) از شما پشتیبانی کنیم. همچنین در حوزه پروژه های ساخت نیروگاه ملی و  بین المللی به کارفرمایان و پیمانکاران مشاوره می دهیم و در هر گونه مبانی قرارداد مربوطه (به عنوان مثال، FIDIC، VOB/B) کاملاً مجرب هستیم. پیچیدگی پروژه های ساخت نیروگاه و ریسک های مرتبط با آن، مثل توقف عملیات، قراردادهای قانون مدنی آلمان برای کار و خدمات همیشه انتخاب درستی برای رسیدن به نتیجه ای نیست که برای طرفین رضایت بخش و متوازن باشد .

دانش و درک فنی و عملی گروه گرملا ، ما را قادر می سازد مشکلات احتمالی را در فاز انعقاد قرارداد تشخیص دهیم و به شکل مناسب متناظر با آن واکنش نشان دهیم. دامنه مشاوره ما شامل تشکیل و مذاکره قراردادها در فاز برنامه ریزی تا حمایت در فرآیند اعطاء قرارداد تا اجرای قرارداد و همچنین مشاوره در فاز راه اندازی و نگهداری نیروگاه ها می شود.

بالا