-->

فناوری اطلاعات

  1. فناوری اطلاعات

در حوزه حقوق فناوری اطلاعات، در مذاکره و انجام پروژه های فناوری اطلاعات پیچیده کمک و پشتیبانی ارائه می کنیم. ما به مشتریان خود در مورد مسائل مرتبط با توزیع و اخذ پروانه نرم افزار، تجارت الکترونیکی، فناوری های تجارت همراه، رسانه های اجتماعی، انقلاب صنعتی چهارم (industry 4.0) و قوانین حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات (فراملی) مشاوره حقوقی می دهیم. ما همچنین برای تامین کنندگان و کاربران و مدل های پروژه فناوری اطلاعات «چابک (agile)» و «آبشاری (waterfall)» برای تمام فازهای پروژه پشتیبانی حقوقی تخصصی ارائه می کنیم که از NDAها و LoI آغاز شده تا «فاجعه های پروژه (project catastrophes)» مملو از تضاد و دعوی قضایی مربوطه ادامه می یابد.

در انطباق با قوانین حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات محدود کننده که مدام در حال تغییر هستند، شما نه تنها نیاز به یک درک حقوقی کامل دارید، بلکه باید به خوبی با فناوری، به عنوان مثال رایانش ابری یا «آوردن ابزارهای شخصی (bring your own device)» («BYOD»)، آشنا باشید. ما در مورد تمام موضوعات مرتبط با حافظت از اطلاعات و حریم خصوصی به شما مشاوره حقوقی ارائه می کنیم و اطمینان حاصل می کنیم مدل تجاری (مدل کسب و کار) شما و مدیریت کردن اطلاعات حساس توسط شما مطابق با قوانین باشد.

علاوه بر این، ما می توانیم در تاسیس و بهره برداری از یک فروشگاه آنلاین و پلتفورم تجارت الکترونیکی به شما مشاوره و پشتیبانی ارائه کنیم. این همچنین شامل سیستم های موبایل است که می توان آن را با استفاده از یک اپلیکیشن علاوه بر سیستم های پیچیده «فروشگاه در فروشگاه (Shop-in-Shop)» و بازارهای آنلاین اجرا کرد. ما می توانیم شرایط و ضوابط استاندارد کسب و کار، رویه های حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات و سایر متون قانونی شما، که برای بهره برداری مناسب از کسب و کار شما در حیطه قانون لازم می باشند، را تنظیم کنیم.

بالا