-->

مشاوره حقوق شرکتی عمومی

مناقشات بین مالکان کسب و کار

تاسیس انواع شرکت تجاری

معاملات تجاری / ادغام ها و تحصیل ها

مشاوره حقوق شرکتی عمومی

ما برای تمام پرسش های شما پیرامون قوانین شرکتی از انتصاب و استخدام مدیران (خارجی) گرفته تا فراخوان دادن و برگزار کردن جلسات هیئت نظارت یا مشاوره و عزل و فسخ یک مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره، پشتیبانی و مشاوره حقوقی مناسب ارائه می کنیم.

ما همچنین برای اقدامات فرعی علیه شرکت توسط اعضاء یا سهامداران علاوه بر مشاوره و کمک حقوقی برای فراخوان دادن و برگزار کردن مجمع های عمومی سهامداران یا سالانه، خدمات و پشتیبانی دادرسی ارائه می کنیم.

مستقل از پذیرش هر گونه شریک یا سهامدار یا جانشین در منافع جدید کسب و کار، ما شراکت یا اساسنامه شما در ارتباط با معاملاتی که نیاز به رضایت دارند و همچنین سایر مفاد را بررسی می کنیم تا رابطه تجاری سودمند بی وقفه ای را با طرف ها ایجاد کنیم.

اگر نیاز داشته باشید، ما آئین نامه شرکت را برای شما تنظیم می کنیم تا وظایف به وضوح تعریف شوند و همچنین در تاسیس یک هیئت مشاوره یا هیئت نظارت (داوطلبانه) به شما کمک می کنیم. ما می توانیم در دادخواست قضایی برای انتصاب یک عضو هیئت نظارت توسط دادگاه ها، در صورتی که نیاز باشد، نیز به شما کمک کنیم.

توانایی ما تنها محدود به حقوق داخلی نیست، بلکه حقوق شرکتی بین المللی را نیز شامل می شود، صرفنظر از اینکه چه شما مالک نفع مالکانه در یک کسب و کار خارجی باشید یا شریک یا سهامداری خارجی (شامل یک شرکت والد (اصلی) گروه) مالک یک نفع مالکانه در بنگاه اقتصادی شما باشد.

 

مناقشات بین مالکان کسب و کار

مناقشات همیشه بین مالکان کسب و کار قابل اجتناب نیستند.

متخصصان ما می توانند در اختلافات، به عنوان مثال با بررسی قراردادهای شراکت یا اساسنامه شرکت، کمک به شما در آماده شدن برای مجمع های سهامداران و همراهی کردن شما در این مجمع ها، عزل یا انتصاب مدیریت اجرایی، حذف سهامداران یا بازپرداخت سهام، به شما راهنمایی و پشتیبانی ارائه کنند. به کرات، این امر مهم است که برای اجتناب یا حکم اشعاری به شکل قانونی مشخص شود آیا مصوبات و تصمیمات در حیطه یک اقدام نامعتبر یا غیرقابل هستند یا خیر. در صورت نیاز، قرار موقت باید به منظور منع یک طرف از مبادرت به اقدام اخذ شود.

ما با مراجعین خود استراتژی هایی را طراحی می کنیم تا آنها از کسب و کار بیرون رانده نشوند و در نتیجه به آنها کمک می کنیم شرکاء و سهامداران نفاق افکن و مخرب را حذف کنند. ما در مذاکرات جبران خسارت همزمان با در نظر گرفتن تبعات مشمول مالیات چنین اقداماتی به مراجعین خود پشتیبانی و حمایت ارائه می کنیم.

 

تاسیس انواع شرکت تجاری:

شکل سازمانی ای که بیشترین تناسب را با فعالیت های تجاری شما داشته باشد منوط و وابسته به چند عامل است. انتخاب شکل سازمانی مناسب (به عنوان مثال، شراکت کلی (GbR)، شراکت تجاری ثبت شده (oHG)، شراکت محدود (KG)، شرکت با مسئولیت محدود (GmbH)، شراکت محدود با یک شرکت با مسئولیت محدود که به عنوان شریک کلی اقدام می کند (GmbH & Co. KG)، شرکت (AktG)) زمینه ساز مسائل پیرامون مسئولیت فردی و تبعات مشمول مالیات برای شرکت کنندگان در حقوق مالکانه است.

گروه گرملا متشکل از وکلای متخصص مجاز برای قانون مالیات، بازرگانی و شرکتی به همراه حسابداران مالیاتی مجاز ما مزایا و معایب هر شکل سازمانی را به شما ارائه می کنند تا شما بتوانید درباره این امر که کدام ساختار تجاری قانونی برای شما مناسب است تصمیم آگاهانه بگیرید.

طبیعتاً، زمانی که یک شکل سازمانی را انتخاب کنید، ما تمام اسناد لازم را آماده می کنیم (قرارداد شراکت، اساسنامه، ثبت نزد اداره ثبت بازرگانی، قراردادهای استخدام) و در الزامات رسمی تاسیس و ثبت شخصیت حقوقی یا کسب و کار خود در آلمان یا یک کشور دیگر به شما کمک می کنیم.

 

معاملات تجاری / ادغام ها و تحصیل ها

یکی از حوزه های اصلی کاری گروه حقوقی شرکت گرملا ارائه کردن مشاوره حقوقی به مشتریان ملی و بین المللی درگیر در تحصیل های تجاری و ترکیب های تجاری است. ما همکاری نزدیکی با حسابداران مالیاتی مجاز و حسابرسان عمومی مجاز خود داریم تا بتوانیم از همان ابتدا پشتیبانی و کمک جامعی را به مشتریان خود عرضه کنیم.

کار ما پیش از شروع یک معامله احتمالی آغاز می شود. ما همراه با متخصصان مالیات خود یک ساختار مالیاتی مفید را طراحی می کنیم و در مورد بهترین اشکال تغییر ساختار شرکتی جهت تحقق پروژه، توصیه هایی را به شما ارائه می کنیم.

ما یک ارزیابی صلاحیت قانونی، مالی و مالیاتی جامع از شرکت هدف را برای شما بعمل می آوریم تا شما یک مبنای تصمیم گیری قابل اطمینان و قابل اعتماد در اختیار داشته باشید.

زمانی که ارزیابی صلاحیت کامل شود، ما به شما در مذاکرات قراردادی و تنظیم و همچنین سوالات مرتبط با تامین مالی، در جایی که نیاز باشد، کمک می کنیم.

زمانی که قراردادها منعقد شوند ما همچنین از مشتریان خود از طریق اجرای قرارداد، به عنوان مثال با تعهدات ثبت و اقدامات پس از تحصیل نظیر جایگزین کردن نهادهای حاکم یا تغییر ساختار گروه، حمایت می کنیم.

بالا