-->

توزیع

حقوق بازرگانی بین المللی

نماینده بازرگانی

سرمایه گذاری مشترک بازرگانی

شرایط و ضوابط استاندارد کسب و کار / پیش نویس قرارداد

توزیع:

متخصصان ما در تمام جنبه های قانون توزیع به شما مشاوره حقوقی و مالیاتی ارائه می کنند. این شامل موارد انتخاب سیستم های فروش و توزیع مناسب (فروش کالا، فرانشیزها، نماینده های بازرگانی، توزیع آنلاین)، تنظیم قراردادهای فروش، پشتیبانی و کمک برای مذاکرات قراردادی، ساختارمند کردن فرآیندهای توزیع، تاسیس شرکت های توزیع و ادعای قضایی و فراقضایی و دفاع از دعاوی می شود.

 

حقوق بازرگانی بین المللی:

معاملات بازرگانی برون مرزی بطور قابل ملاحظه ای  پیچیده تر از معاملات تجاری داخلی ساده هستند، زیرا هم قوانین خارجی و هم قوانین داخلی باید در نظر گرفته شوند.

Germela می تواند قراردادهای بین المللی شما را مطابق با قوانین تنظیم کند (از جمله، قراردادهای تامین، قراردادهای توزیع، قراردادهای خدمات، قراردادهای چارچوب). ما در خصوص قوانین فروش بین المللی، بویژه کنوانسیون سازمان ملل در مورد قراردادهای مربوط به فروش بین المللی کالاها (CISG)، مقررات وایین نامه واردات، استفاده از اینکوترمز و شرایط و ضوابط تجاری استاندارد، و تضمین ها خدمات مشاوره حقوقی ارائه می کنیم.

ما همچنین می توانیم در مورد تدابیر تضمین پرداخت از قبیل تضمین های بانکی و اعتبارات اسنادی و همچنین طرح دعاوی در یک کشور خارجی و دادخواهی و حکمیت نزد دادگاه های حکمیت بین المللی مشاوره ارائه کنیم.

 

نماینده بازرگانی:

در حوزه حقوق نمایندگی بازرگانی، مناقشات بطور مداوم بین نماینده بازرگانی و کسب و کار ایجاد می شوند که باید هم در دادگاه و هم خارج از دادگاه به آنها رسیدگی شود. به کرات، محوریت موارد نزاع تفسیر قرارداد نمایندگی بازرگانی یا کمیسیون های نماینده است.

تیم ما متشکل از وکلای متخصص مجاز برای حقوق بازرگانی و شرکتی مشاوره حقوق جامعی در خصوص قراردادهای نمایندگی بازرگانی و تمام مسائل قانونی مرتبط با قرارداد را به شرکت ها و نماینده های بازرگانی ارائه می کند. ما از اینکه برای یک قرارداد نمایندگی بازرگانی راه حل های سفارشی ای را به شما ارائه کنیم تا شما بتوانید از همان ابتدا از دست ابهامات خلاص شوید، بسیار خرسند می شویم. ما طبیعتاً ارائه دهنده نمایندگی در دادگاه به منظور حراست از منافع شما تا بهترین حد ممکن را نیز هستیم.

 

سرمایه گذاری مشترک بازرگانی:

در حوزه قانون نمایندگی بازرگانی، مناقشات بطور مداوم بین نماینده بازرگانی و کسب و کار ایجاد می شوند که باید هم در دادگاه و هم خارج از دادگاه به آنها رسیدگی شود. به کرات، محوریت موارد نزاع تفسیر قرارداد نمایندگی بازرگانی یا کمیسیون های نماینده است.

تیم ما متشکل از وکلای متخصص مجاز برای قانون بازرگانی و شرکتی مشاوره حقوق جامعی در خصوص قراردادهای نمایندگی بازرگانی و تمام مسائل قانونی مرتبط با قرارداد را به شرکت ها و نماینده های بازرگانی ارائه می کند. ما از اینکه برای یک قرارداد نمایندگی بازرگانی راه حل های سفارشی ای را به شما ارائه کنیم تا شما بتوانید از همان ابتدا از دست ابهامات خلاص شوید، بسیار خرسند می شویم. ما طبیعتاً نمایندگی در دادگاه به منظور حراست از منافع شما تا بهترین حد ممکن را نیز ارائه می کنیم.

شرایط و ضوابط استاندارد کسب و کار / پیش نویس قرارداد

وکلای شرکتی مجرب ما نه تنها می توانند قراردادهای (بازرگانی) ملی و بین المللی منطبق را تنظیم کنند، بلکه می توانند شرایط و ضوابط استاندارد کسب و کار شما را صرفنظر از این امر تنظیم کنند که این شرایط و ضوابط به B2B  یا B2C ارجاع داده می شوند.

تیم ما متشکل از وکلای متخصص صرفنظر از اینکه موضوع تهیه شرایط و ضوابط استاندارد کسب و کار و رویه لغو برای فروشگاه آنلاین شما باشد یا شرایط و ضوابط استاندارد خرید یا فروش، به شکل فعال از شما پشتیبانی خواهند کرد.

هنگام تنظیم (قراردادها) ما تنها بر روی این تمرکز نمی کنیم که مسئولیت را تا بیشترین حد ممکن محدود یا حذف کنیم، بلکه بر روی سایر جنبه های مختص به کسب و کار شما که نیاز به مقررات دارند نیز تمرکز می کنیم.

ما می توانیم هنگام تنظیم قراردادها از تجربه میان رشته ای شرکت حقوقی خود بهره ببریم، بویژه از صنایع غذایی، فناوری اطلاعات، خدمات و تجارت (ملی و بین المللی).

متخصصان حقوقی مجرب ما در مذاکرات قراردادی ویژه، تنظیم قراردادهای تخصصی و مذاکره در مورد مفاد قرارداد با شریک قراردادی شما به شما مشاوره و کمک ارائه خواهند کرد تا بتوانید قرارداد را با موفقیت منعقد کنید.

بالا